Sint Jozefweg 28
5953 JN Reuver

Welkom op de website van BS Meander

Met plezier, ontmoeten, groeien en ontwikkelen is waar wij op basisschool Meander voor staan. Plezier houdt in dat je open en betrokken kunt deelnemen aan de leeractiviteiten, waardoor je in ontwikkeling komt en blijft. Groeien in je ontwikkeling, cognitief en sociaal emotioneel op de manier die bij je past willen we voor iedereen nastreven. Vanaf het moment dat kinderen binnenkomen in de peuterspeelzaal totdat ze in groep 8 BS Meander verlaten willen we dat kinderen met plezier naar school komen.